15 kwietnia 2024

Sprint Ścinawa

Klub Kolarski

Liga MTB Zagłębia Miedziowego Ścinawa 2023

2 min read
Liga MTB Zagłębia Miedziowego Ścinawa 2023 - zawody zostaną rozegrane na terenie Nadodrza, start przy dawnej strzelnicy w Ścinawie. Nagrody: • za miejsca I - III w poszczególnych kategoriach - puchary, medale, dyplomy i nagrody rzeczowe, • za miejsca IV - VI w poszczególnych kategoriach – dyplomy, nagrody rzeczowe.
Liga MTB Zagłębia Miedziowego Ścinawa 2023

Liga MTB Zagłębia Miedziowego Ścinawa 2023:

Komunikat organizacyjny Ścinawa 20223

Oświadczenie rodzica/opiekuna

Cel:

 • wyłonienie najlepszych uczniów z rocznika 2009 – 2013 i młodszych w kolarstwie,
 • ocena nabytych umiejętności w zakresie jazdy na rowerze,
 • promocja prozdrowotnych, edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu,
 • upowszechnianie sportu wśród uczniów szkół podstawowych,
 • poprawa ogólnej sprawności fizycznej uczniów,
 • przeciwdziałanie patologii wśród dzieci i młodzieży,
 • rywalizacja rówieśnicza i sportowa zgodnie z zasadami fair play.

 

Wydarzenia towarzyszące: Dni Ścinawy 2023, oferty specjalne NSR Sport dla kolarzy.

 

Uczestnictwo:

 • prawo startu mają dziewczęta i chłopcy zrzeszeni w klubach sportowych, uprawiający kolarstwo w szkółkach kolarskich oraz niezrzeszeni,
 • zawodnicy zrzeszeni w kat. Młodzik / Młodziczka (2009 – 2010) posiadający aktualne badania lekarskie i ważną na 2023 rok licencję,
 • zawodnicy zrzeszeni w kat. Żak / Żakini (2011 – 2012) posiadający aktualne badania lekarskie i ważną na 2023 rok licencję,
 • dzieci ze szkółek, niezarejestrowane w systemie Sinko, dzieci niezrzeszone – oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego (załącznik nr 1 do regulaminu podstawowego).

 

Kategorie wiekowe zawodników i zawodniczek uprawiający kolarstwo w szkółkach kolarskich: 

 • Dziewczęta i Chłopcy ur. 2009 i 2010 – 13 – 14 lat,
 • Dziewczęta i Chłopcy ur. 2011 i 2012 – 11 – 12 lat,
 • Dziewczęta i Chłopcy ur. 2013 i młodsi – 10 lat i młodsi

 

Biuro wyścigu:

 • Biuro wyścigu będzie czynne w dniu zawodów od godz. 9:00, adres biura wyścigu: strzelnica w Ścinawie.
 • Dojazd: https://goo.gl/maps/1cXSXfmfkUNsviCZ9
 • Przedstawiciele ekip i zawodnicy muszą potwierdzić udział w wyścigu w Biurze Zawodów do godz. 10:30, prezentując licencje i zaświadczenia lekarskie.
 • Odprawa techniczna zorganizowana zgodnie z art.1.2.087 Przepisów Sportowych, odbędzie się w obecności członków Komisji Sędziowskiej w dniu zawodów o godz. 10:45 w biurze w zawodów.
 • Zgłoszenia zawodników wyłącznie elektronicznie, najpóźniej do piątku (02.06.2023) poprzedzającego zawody, przez panel zgłoszeniowy: https://www.wynikizawodow.eu/zawody/116

 

Kolejność startów i dystanse:

 

godz. 11:00 dziewczynki               rok ur. 2013 i młodsze10 do 20 min.4 pętle
godz. 11:30 chłopcy                       rok ur. 2013 i młodsi10 do 20 min.4 pętle
godz. 12:00 dziewczynki               rok ur. 2011 – 2012 (żakini)15 do 30 min.6 pętli
godz. 12:40 chłopcy                       rok ur. 2011 – 2012 (żak)15 do 30 min.6 pętli
godz. 13:20 dziewczynki               rok ur. 2009 – 2010 (młodziczka)30 do 45 min.6 pętli
godz. 14:10 chłopcy                       rok ur. 2009 – 2010 (młodzik)30 do 45 min.6 pętli

Po wyścigu chłopców z kategorii Młodzik odbędą się dwa mini wyścigi dla dzieci Junior Race.

Zakończenie i dekoracja wszystkich kategorii na scenie około godz.15.30.