25 lutego 2024

Sprint Ścinawa

Klub Kolarski

Junior Race Wyścig Dla Dzieci Ścinawa 2023

Junior Race Wyścig Dla Dzieci Ścinawa 2023

Podgląd

Junior Race Wyścig Dla Dzieci

Regulamin 2023

Zabawa w wyścigi rowerowe dla najmłodszych

Do startu w tej imprezie dopuszczane są dzieci pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych. Start w Junior Race Wyścig Dla Dzieci możliwy jest na dowolnym rowerze (bez wspomagania), oraz obowiązkowo w kasku rowerowym.

 1. CEL ZAWODÓW:

Poprawa kondycji fizycznej dzieci poprzez aktywny wypoczynek.

Połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i zabawą.

Promowanie sportu i zasad fair play wśród najmłodszych.

Wyłonienie najlepszych zawodników w Junior Race Wyścig Dla Dzieci.

 1. ORGANIZATOR:

SPRINT ŚCINAWA; tel. 515 509 016; e-mail: poczta@fundacjasprint.pl

 1. EDYCJA 2023:

Junior Race Wyścig Dla Dzieci odbędzie się przy edycji LIGII MTB ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO w dniu wyścigu nr 2 w Ścinawie 04.06.2023 (przy dawnej strzelnicy).

 1. ZAPISY

Zapisy odbędą się w dniu wyścigu tj. 04.06.2023 w godzinach 9.00 – 13.00 w biurze wyścigu.

Dzieciom nadane zostaną kolejno numery startowe, zwrotne po zakończonym wyścigu. Obowiązuje limit 40 zgłoszeń.

Uwaga! Opiekunowie, którzy zgłoszą dziecko do wyścigu, tym samym oświadczają, że akceptują postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązują się do jego przestrzegania, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika (dziecka) przez Fundację Sprint z siedzibą w Ścinawie, zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych RODO; wyrażają zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikiem, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów.

 1. KATEGORIE WIEKOWE I NAGRODY:

W zależności od ilości zgłoszonych dzieci organizator podzieli je na następujące kategorie:

Grupa O – rowerki biegowe do rocznika 2018 (dziewczynki/chłopcy)

Grupa I – do rocznika 2015 (dziewczynki/chłopcy)

W powyższych kategoriach dzieci zostaną nagrodzone za I-VI miejsca na scenie głównej:

 • za miejsca I – III w poszczególnych kategoriach – medale, dyplomy i nagrody rzeczowe,
 • za miejsca IV – VI w poszczególnych kategoriach – dyplomy, nagrody rzeczowe.

Wszystkim uczestnikom Junior Race Wyścig Dla Dzieci wręczone zostaną nagrody rzeczowe oraz imienne dyplomy uczestnictwa. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii dziecięcych i uzasadnia to specyfiką terenu, na którym odbywać się będzie wyścig oraz ilością uczestniczących dzieci. Informacje o ewentualnych zmianach przekaże spiker prowadzący wyścig.

 1. DYSTANS ORAZ WYŚCIG

Trasa Junior Race Wyścig Dla Dzieci znajdować się będzie przy dawnej strzelnicy w Ścinawie, w odpowiednio oznaczonym obszarze. Na trasie mogą występować odcinki niebezpieczne, strome podjazdy i zjazdy. Za ich prawidłowe pokonanie odpowiada uczestnik. To Rodzic ocenia czy dziecko posiada wystarczające umiejętności do ich pokonania.

Przewidywany dystans to około 200 m – 1000 m. Organizator będzie modyfikował długość trasy, w zależności od wieku dzieci oraz warunków atmosferycznych panujących w dniu wyścigu (np. obfite opady deszczu, uciążliwy upał).

Godzina startu – ok. 15.00, po wyścigu chłopców z kategorii Młodzik (Liga MTB).

 1. ZABRANIA SIĘ:
 • udziału dzieci bez kasków rowerowych,
 • udziału dzieci bez opieki rodziców bądź opiekunów prawnych,
 • ingerencji rodziców i opiekunów prawnych w wyniki dziecięcej rywalizacji np. popychania dziecka na trasie (obowiązują zasady „fair play” wśród najmłodszych),
 • stania rodziców/opiekunów w korytarzu startowym przeznaczonym na wyścig, Złamanie zasad skutkuje wykluczeniem dziecka z wyścigu.

Szczegóły

Data Start Sezon Edycja
4 czerwca 2023 15:00 2023 1

Miejsce wydarzenia

Ścinawa (strzelnica)
Nadodrze, Ścinawa, gmina Ścinawa, powiat lubiński, województwo dolnośląskie, 59-330, Polska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *